Mitas logo
Mitas_exkurze pro středoškoláky

Výroba pneumatik Mitas zajímá i středoškoláky

Do nového závodu v Otrokovicích, kde se vyrábí pneumatiky Mitas, přijeli 19. února 2019 žáci třetího ročníku Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť.

Během února 2019 probíhá akce nazvaná „Inspirace středoškolákům“ pořádaná Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. V rámci této akce proběhla exkurze žáků zlínského gymnázia v novém výrobním závodě v Otrokovicích, kde se zhotovují pneumatiky Mitas. Celá akce je součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Silná značka Mitas

Pneumatiky značky Mitas jsou celosvětově známé díky své kvalitě a dlouholeté tradici, která sahá až do třicátých let 20. století. Pneumatiky značky Mitas se vyrábí v závodech v šesti evropských zemích a v jednom výrobním závodě v Americe. Výrobní závod v Otrokovicích, ve kterém se exkurze žáků uskutečnila, je nejnovějším evropským závodem. Byl otevřen v roce 2013 a vyrábí se zde radiální pneumatiky Mitas určené pro nejvýkonnější zemědělskou techniku. Mitas tým je rád, že zlínský kraj umožnil žákům návštěvu těchto nových prostor. Žáci zde viděli celý proces zhotovování pneumatik Mitas. Videa o výrobních procesech pneumatik Mitas lze zhlédnout i na našem Mitas Agri YouTube.

Mitas inspiruje středoškoláky

Mitas-Inspirace středoškolákům!

Akce „Inspirace středoškolákům“ je zaměřená na rozvoj žáků a jejich vzdělávání v technických profesích. Jsme rádi, že můžeme v rámci exkurze nabídnout žákům informace, které mohou zvážit při výběru jejich budoucího zaměření. Při exkurzi výrobním závodem se setkali se zajímavými technickými profesemi. Získali informace, jaké znalosti a dovednosti jsou k těmto profesím potřeba. Pomůže jim to v rozhodování, jaký obor studovat na VŠ, jaké mohou zastávat profese ihned po ukončení SŠ vzdělání nebo jaké zvolit případné budoucí povolání.

V úterý 19. února 2019 navštívili žáci Gymnázia Lesní čtvrť Zlín výrobní závod Mitas pneumatik v Otrokovicích, kde jim byla představena moderní gumárenská výroba.