Mitas logo
Integritetspolicy
Integritetspolicy

Integritetspolicy på webbplats och via e-post

1. Introduktion

När du besöker vår webbplats kan Trelleborg Wheel Systems Nordic AB, Johan Kocksgatan 10, 231 81 Trelleborg ("Trelleborg Wheel Systems", "vi", oss ") samla in och behandla dina personuppgifter (”Personuppgifter”).

I denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) anges vilka personuppgifter vi samlar in på våra webbplatser och för vilka ändamål de behandlas.

I hela denna integritetspolicy används termen "behandling" för att täcka alla aktiviteter som inbegriper dina personuppgifter, inklusive insamling, hantering, lagring, delning, åtkomst, användning, överföring och bortskaffande av information.

”Tillämplig dataskyddslagstiftning” innebär all lagstiftning och alla föreskrifter, inklusive bestämmelser som utfärdats av relevanta tillsynsmyndigheter och som skyddar individers grundläggande rättigheter och friheter, och i synnerhet deras rätt till integritet i samband med behandling av personuppgifter som från tid till annan gäller för Trelleborg Wheel Systems, inklusive och utan begränsning, dataskyddslagar och förordningar om genomförande av dataskyddsdirektivet 95/46/EG och från och med den 25 maj 2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna databeskrivningsförordningen) (”GDPR”).

Personuppgifter definieras som information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

2. Cookies - varför vi samlar in och behandlar dina personuppgifter

Trelleborg Wheel Systems använder cookies och andra liknande tekniker för att samla information om dig och din enhet (t.ex. telefon eller dator) när du besöker vår hemsida. För mer information om hur vi använder cookies på Trelleborg Wheel Systems och för en beskrivning om i vilket syfte dina personuppgifter kan komma att användas, se vår cookie policy Vårt syfte med att använda cookies inkluderar:

2.1. Att anpassa våra interaktioner med dig och erbjuda relevanta produkter och tjänster

När du besöker våra webbplatser och målsidor och skickar in formulär kan vi komma att samla in och behandla dina personuppgifter. Vi gör detta för att bättre förstå dig som kund och för att personifiera vårt samspel med dig, till exempel för att visa produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig.

Vi tittar på hur du använder webbplatsen, till exempel var du har klickat, din besöksfrekvens, tid spenderat per besök etc.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • IP-adres
 • Enhets-id
 • Land eller region
 • Postnummer
 • E-postadress
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företags-/organisationsnamn
 • Arbetsroll
 • Telefonnummer
 • Verksamhetssektorer
 • Intresseområden
 • Mitas-tyres.com-aktiviteter såsom nedladdningar av dokument, videotittande, inlämningsformulär, sidvisningar, besöksfrekvens mm
 • Originalkällan (”hänvisning”) innan du besökte Mitas-tyres.com, till exempel vilken e-postlänk, webbplats, social media-post, annonsklick etc. som ledde till ditt besök på vår hemsida.

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att bättre förstå dig som kund och för att kunna personifiera vårt samspel med dig för att visa relevanta produkter och tjänster, artikel 6.1 f) GDPR.

2.2. Identifiera potentiella kunder och affärsmöjligheter

När du besöker våra webbplatser och målsidor och du skickar in formulär på dessa kan vi samla in och behandla dina personuppgifter för att kunna se om du kan vara en potentiell kund eller affärsmöjlighet. Vi tittar på hur du använder webbplatsen, till exempel var du har klickat, din besöksfrekvens, tid spenderat per besök etc.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • IP-adres
 • Enhets-id
 • Land eller region
 • Postnummer
 • E-postadress
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företags-/organisationsnamn
 • Arbetsroll
 • Telefonnummer
 • Verksamhetssektorer
 • Intresseområden
 • Mitas-tyres.com-aktiviteter såsom nedladdningar av dokument, videotittande, inlämningsformulär, sidvisningar, besöksfrekvens mm
 • Originalkällan (”hänvisning”) innan du besökte Mitas-tyres.com, till exempel vilken e-postlänk, webbplats, social media-post, annonsklick etc. som ledde till ditt besök på vår hemsida.

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att bättre förstå dig som kund och för att kunna identifiera potentiella kunder och affärsmöjligheter, artikel 6.1 f) GDPR.

2.3. Identifiera användartrender och sammanställa statistik

När du besöker våra webbplatser och målsidor och skickar in blanketter på dessa kan vi samla in och behandla anonymiserade personuppgifter för att identifiera användartrender och för statistiska ändamål. Vi tittar på vilka geografiska regioner våra användare är i, till exempel land och språkinställningar.

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att identifiera användartrender och för att sammanställa statistik, artikel 6.1 f) GDPR.

3. Varför samlar vi in dina personuppgifter?

3.1. Ge dig information som t.ex. nyhetsbrev, kataloger och pressmeddelanden

Om du registrerar dig för prenumeration på nyhetsbrev, kataloger, pressmeddelanden och liknande information om Trelleborg Wheel Systems och dess verksamhet eller om du beställer sådan information vid ett enskilt tillfälle, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ge dig den begärda prenumerationen eller informationen.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation
 • Intresseområden

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att ge dig den prenumeration och information du efterfrågat, artikel 6.1 f) GDPR. Om du väljer att inte lämna information i de fält som är markerade med * på webbformuläret har vi ingen möjlighet att tillhandahålla den begärda tjänsten.

3.2. Svara på dina frågor och hantera feedback i allmänhet

De flesta av våra webbplatser har en funktion som gör det möjligt för besökaren att kommunicera med oss för att ställa frågor och ge feedback om våra tjänster och företag. När du använder sådana funktioner kommer Trelleborg Wheel Systems behandla dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor och hantera feedback från dig.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Feedback och kommentarer från dig
 • Webbplatskälla

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att besvara frågor och hantera återkoppling från dig, artikel 6.1 f) GDPR. Om du väljer att inte lämna information i de fält som är markerade med * på webbformuläret har vi ingen möjlighet att tillhandahålla den begärda tjänsten.

3.3. Hantera kommunikation och beställningar eller klagomål som skickats in av dig via e-post, fax och liknande

Om du skickar ett e-postmeddelande eller fax till någon av våra anställda kommer vi att behandla de personuppgifter vi mottagit för att hantera din förfrågan eller beställning.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Övriga personuppgifter som tillhandahålls av dig

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att besvara förfrågningar och hantera order eller klagomål från dig, artikel 6.1 f) GDPR.

3.4. Skapa personligt användarkonto på webbplats

På vissa av Trelleborg Wheel Systems webbplatser är det möjligt för användarna att skapa ett personligt användarkonto med inloggning. Om och när du skapar ett användarkonto på en av dessa webbplatser kommer Trelleborg Wheel Systems att behandla dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt personliga användarkonto, skapa din inloggning, ge dig tillgång till kontot och hantera dina prenumerationer och/eller förfrågningar.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • Telefonnummer
 • Dina prenumerationer och/eller förfrågningar

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att skapa och hantera ditt användarkonto och uppfylla kontoavtalet med dig, artiklarna 6.1 b) och f) GDPR. Om du väljer att inte lämna information i de fält som är markerade med * på webbformuläret har vi ingen möjlighet att tillhandahålla den begärda tjänsten.

3.5. Hantera klagomål som rör våra tjänster och produkter

På vissa av våra webbplatser är det möjligt för dig att lämna in klagomål om våra tjänster och produkter. När du lämnar in ett klagomål behandlar Trelleborg Wheel Systems dina personuppgifter för att undersöka, hantera och svara på ditt klagomål.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundreferensnummer
 • Företag/organisation
 • Klagomål och kommentarer från dig

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att undersöka, hantera och svara på ditt klagomål, artikel 6.1 f) GDPR. Om du väljer att inte lämna information i de fält som är markerade med * på webbformuläret har vi ingen möjlighet att tillhandahålla den begärda tjänsten.

3.6. Hantera din förfrågan om en offert eller en order som gäller våra produkter och tjänster

På vissa av våra webbplatser är det möjligt för dig att begära en offert eller beställa produkter och tjänster från Trelleborg Wheel Systems. När du lämnar in en offertförfrågan eller en beställning behandlar Trelleborg Wheel Systems dina personuppgifter för att hantera begäran eller ordern.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation
 • Organisationsnummer
 • Faktureringsadress
 • Kundnummer

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att hantera din beställning, artikel 6.1 f) GDPR. Om du väljer att inte lämna information i de fält som är markerade med * på webbformuläret har vi ingen möjlighet att tillhandahålla den begärda tjänsten.

3.7. Efterleva rättsliga förpliktelser

Trelleborg Wheel Systems behandlar personuppgifter för att efterleva rättsliga förpliktelser såsom bokföring och skattemässiga ändamål.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Transaktionsdata
 • Övrig information som är nödvändig för ändamålet

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för Trelleborg Wheel Systems efterlevnad av rättsliga förpliktelser, artikel 6.1 c) GDPR.

3.8. Upprätta, utöva och försvara rättsliga krav

Trelleborg Wheel Systems kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att upprätta, utöva och försvara rättsliga krav i den osannolika händelsen av en tvist.

Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Transaktionsdata
 • Övrig information som är nödvändig för ändamålet

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla vårt berättigade intresse att etablera, utöva och försvara rättsliga krav, artikel 6.1 f) GDPR.

4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Trelleborg Wheel Systems behåller personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Detta gäller ej vid de tillfällen en längre lagringsperiod krävs eller i de fall där vi måste följa lokala lagar. Vi använder följande kriterier för att fastställa vår lagringsperiod: (i) så länge vi har ett pågående förhållande med dig (antingen som individ eller som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners eller media eller som investerare/ägare, styrelseledamot eller analytiker); (ii) såsom krävs av rättsliga förpliktelser som vi måste efterleva (t.ex. skatte- och redovisningsskyldigheter) och (iii) som tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. gällande stadgar om begränsningar).

5. Avslöjande och överföring av personuppgifter

Koncernbolag

Trelleborg Wheel Systems kan lämna ut personuppgifter som behandlas till andra bolag inom Trelleborgskoncernen. Trelleborg Wheel Systems tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter vid eventuell överföring av personuppgifter inom Trelleborgskoncernen genom ett koncerninternt dataöverföringsavtal, som inför EU-kommissionens standardavtalsklausuler för sådana överföringar.

Andra mottagare

Domstolar och externa råd: Överföringens syfte: Att utöva, fastställa eller försvara rättsliga krav. Rättslig grund: Att uppfylla våra och dina berättigade intressen att få tvister avgjorde av behöriga domstolar.

I samband med en försäljning, sammanslagning, avyttring eller omorganisation, så kan vi behöva lämna ut de personuppgifter som tillfaller den nya ägaren av motsvarande tillgång, under förutsättning att den nya ägaren kommer behandla personuppgifterna för samma ändamål som Trelleborg Wheel Systems. Rättslig grund: Trelleborg Wheel Systems berättigade intresse.

Personuppgiftsbiträden som agerar för Trelleborg Wheel Systems räkning

Dessutom kan Trelleborg Wheel Systems lämna ut personuppgifter till externa parter såsom säljare och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Trelleborg Wheel Systems. När ett sådant utlämnande innebär överföring av personuppgifter utanför EU/EES ska Trelleborg Wheel Systems säkerställa att EU-kommissionens standardavtalsklausuler har ingåtts mellan den överförande enheten i Trelleborg Wheel Systems och den mottagande externa parten. Om inte ska andra säkerhetsåtgärder vidtas före en sådan överföring.

6. Säkerhet

6.1. Vi kommer säkerställa att åtkomst till dina personuppgifter skyddas på ett korrekt sätt genom att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder, beroende på omständigheterna med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och verksamhetens art, omfattning, sammanhang och syfte med bearbetningen samt risker. I enlighet med detta åtagande har vi genomfört lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot: obehörig eller oavsiktlig förstörelse, ändring eller avslöjande. missbruk, skada, stöld eller oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst.

7. Dina rättigheter

7.1. Rätten till rättelse

Trelleborg Wheel Systems kommer att vidta åtgärder i enlighet med gällande datasäkerhetslagar för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och aktuella. Om du upptäcker att några av dina personuppgifter är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga, har du rätt att få personuppgifterna korrigerade.

Dessutom har du också rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.

7.2. Övriga rättigheter från och med den 25 maj 2018

Från och med den 25 maj 2018 kan du enligt uppdaterad rättelse och gällande dataskyddslagstiftning, också ha rätt till:

(i) Åtkomst

Du kan begära bekräftelse om huruvida personuppgifter blir behandlade och om så är fallet, få tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information, såsom syftet med behandlingen. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran görs elektroniskt kommer informationen att tillhandahållas i ett vanligt elektroniskt format om du inte begär något annat.

(ii) Invändning mot viss typ av behandling

Du kan göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse som är relaterat till din speciella situation och mot behandling för direkt marknadsföring. Om du har valt att prenumerera per e-post kommer varje e-postmeddelande att innehålla en lättillgänglig opt-out-funktion där du kan avregistrera dig från vidare kommunikation.

(iii) Radering

Vi kan radera dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. när dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in.

(iv) Begränsa behandlingen

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter så att de endast omfattar lagring av dina personuppgifter under vissa omständigheter, såsom när behandlingen är olaglig men du ändå inte vill radera dina personuppgifter.

(v) Återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den mån behandlingen baseras på ditt samtycke.

(vi) Dataportabilitet

Du kan begära en maskinläsbar kopia av behandlade personuppgifter där du har givit ditt samtycke eller på grundval av att behandlingen är nödvändig för att kunna ingå ett avtal med dig med personuppgifter du har lämnat till Trelleborg Wheel Systems (dataportabilitet) och du kan begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (när så är möjligt).

7.3. Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du bekräftar att du är medveten om att du alltid har rätt att lämna in klagomål i samband med behandling av dina personuppgifter till behörig dataskyddsmyndighet, om så anges enligt gällande datasäkerhetslagar. Dataskyddsmyndigheten kan nås här datainspektionen.

8. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller problem angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du önskar utöva dina rättigheter eller få en kopia av de skyddsåtgärder som införts för att skydda dina personuppgifter vid eventuell överföring, kontakta Trelleborg Wheel Systems på Dataskyddsformulär här.