Mitas logo
Renkaista huolehtiminen banner
Renkaista
huolehtiminen

Renkaista huolehtiminen

Käyttö ja huolto

 • Pidä renkaat puhtaina äläkä altista niitä kuumuudelle, valolle, otsonille tai hiilivedyille.  
 • Vältä renkaiden pitkäaikaista altistamista suoralle auringonvalolle.           
 • Vältä kaikkea kosketusta rasvan, polttoaineen, haihtuvien liuottimien tai muiden kumia mahdollisesti vahingoittavien aineiden kanssa.      
 • Vältä sisärenkaattomien renkaiden vaakatasossa säilyttämistä. Vain pieniä renkaita voi pinota päällekkäin ja säilyttää vaakatasossa (enintään puoli vuotta).
 • Kun renkaita säilytetään vaakatasossa, ne tulee asetella ripa vasten ripaa.
 • Pienennä rengaspainetta, kun renkaat säilytetään vanteelle asennettuna.
 • Varmista, ettei renkaan sisällä ole vettä tai kosteutta.
 • Älä säilytä renkaita suorassa kosketuksessa maahan pitkiä aikoja.

Renkaiden korjaustyöt

 • Turvallisuussyistä jätä renkaiden korjaustyöt asiantuntijalle, joka käyttää oikeanlaisia työkaluja.

Renkaiden oikea käyttö

 • Kun kuormitat renkaita, ota huomioon nopeuden, rengaspaineen ja kantavuuden suhde.
 • Ylikuormitus rikkoo renkaan ennenaikaisesti. Tarkista teknisestä käsikirjasta ja täyttötaulukoista tarkemmin kuormitus- ja painelukemat eri käyttönopeuksille.
 • Alitäyttö aiheuttaa paitsi pinnan epätasaisen kulumisen, myös vöiden erottumisen ja muita vaurioita.
 • Ylitäyttö jäykistää renkaan, vähentää sen iskunkestoa ja johtaa vöiden repeämiseen.

Asennus- ja purkamisohjeet

IRenkaan irrotus ja kiinnitys voi olla vaarallista, ja sen saa suorittaa vain koulutettu ja pätevä henkilö oikeita työkaluja ja menetelmiä käyttäen. Renkaan vääränlainen asennus vanteelle voi aiheuttaa renkaan räjähtämisen, mistä voi seurata vakavia fyysisiä vammoja tai kuolema.

Asennus

1.       
Varmista, että vanne, rengas ja sisärengas ovat yhteensopivat.

2.       
Tarkista, että rengas soveltuu koneeseen. Käytä vain rengasvalmistajan suosittelemia tai sallimia vanteita.

3.       
Käytä aina oikeita erikoisvälineitä ja työkaluja.

4.       
Vanteen on oltava puhdas ja virheetön (ei vaurioita tms.). Puhdista vanne tarvittaessa teräsharjalla. Älä asenna rengasta vanteeseen, jossa on merkkejä murtumista tai hitsauskorjauksista, selviä vääntymiä jne.

5.       
Tarkista huolella renkaan sisä- ja ulkopuolilta mahdolliset vauriot. Jos vaurion arvioidaan olevan korjauskelvoton, rengas on hävitettävä.

6.       
Jos asennetaan sisärengas, käytä aina oikeankokoista uutta sisärengasta ja läppää rengaskoon mukaisesti. Kun asennetaan sisärenkaattomia renkaita (ilman sisärenkaita) sisärenkaattomille renkaille tarkoitetuille vanteille, käytä aina uutta venttiiliä.

7.       
Voitele vanne ja jalka-alue ennen asennusta. Käytä vain renkaille sopivaa, niitä vahingoittamatonta voiteluainetta (älä käytä silikonia tai öljypohjaisia tuotteita).

8.       
Suosittelemme pystyasennusta. Vaaka-asennuksessa on mahdotonta nähdä, onko alempi jalka-alue oikein paikallaan.

9.       
Asenna rengas vastakkaiseen suuntaan venttiiliaukkoon nähden (jos pyörimissuunta on osoitettu nuolilla, noudata sitä). Vipua sopivan vivun avulla ensimmäinen osa jalka-alueesta vanteen laipan yli. Aseta sitten kevyesti täytetty, talkittu sisärengas (jos laitat sisärenkaan) renkaan sisäpuolelle. Paikanna venttiili ja kiinnitä holkki löysästi. Asenna toinen osa jalka-alueesta ja nosta sitä asteittain vanteen laipan yli, lopeta venttiilin kohdalla.

10.      
Irrota venttiilin sydän jalka-alueiden asettamista ja renkaan keskittämistä varten. Täytä hitaasti ja varmista jalka-alueen istuvuus. Tarkista, ettei jalka-alue purista sisärengasta.

11.      
Pidä renkaan täytön aikana turvaetäisyys ja käytä aina suojahäkkiä. Kiinnitä rengas mahdollisuuksien mukaan seinään tai käytä kiinnitysketjuja. Varmista paineiden lukemisen aikana, ettei kehon mikään osa ole venttiilimekanismien tai tulppien sinkoutumisradalla. Suosituksena on käyttää asianmukaista paineenrajoitusmittaria. Käytä paineilmalinjassa suodatinta ja kosteudenpoistajaa, jottei renkaaseen pääse likaa tai kosteutta. Älä koskaan yritä vasaroida renkaan jalka-aluetta paikoilleen.

12.      
Jatka renkaan täyttöä. Älä täytä rengasta yli 2,5 bar paineeseen, siltä varalta etteivät jalka-alueet ole kunnolla paikoillaan ja keskitettynä.

13.      
Jos jalka-alueet eivät istu kunnolla, tyhjennä rengas, voitele ja täytä uudelleen. Toista toimenpiteet, kunnes jalka-alueet ovat asettuneet kunnolla paikoilleen.

14.      
Kun kaikki edelliset vaiheet on suoritettu oikein, asenna venttiilin ydin paikalleen. Aseta paine kuormituksen mukaan – katso teknisen ohjekirjan taulukot.

15.      
Varmista, etteivät venttiilit kosketa vanteita, jarrurumpuja tai muita kiinteitä, mekaanisia osia.

Purkaminen

 • Älä koskaan yritä irrottaa täytetyn renkaan jalka-aluetta.
 • Irrota aina venttiilin ydin.
 • Anna renkaan tyhjentyä ja tarkista ennen purkamista, että rengas on kokonaan tyhjentynyt. Älä käytä työkaluja, jotka voivat vahingoittaa vanteita tai renkaan jalka-aluetta.