Mitas logo

Tietosuojaseloste GDPR Nro 679/2016

Henkilötietojen rekisterinpitäjä

Trelleborg Wheel Systems Nordic AB

P O Box 1088

Johan Kocksgatan 10

SE-231 81 Trelleborg

Ruotsi sähköposti: tws.nordic@trelleborg.com


Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on selittää miten ja mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja. Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti.

Miten keräämme sinua koskevia tietoja?

Saamme sinua koskevia tietoja, kun pyydät meiltä tietoja palveluista tai tuotteista, käytät verkkosivustoa, rekisteröidyt verkkolomakkeella säännöllisten päivitysten saamiseksi ja/tai lataat tuotetta koskevaa kirjallisuutta, teknisiä tietoja, webinaarin tai videon, avaat tai klikkaat sähköpostiviestiämme, vierailet luonamme kansainvälisillä tai paikallisilla messuilla.

Lisäksi keräämme tietoja muista lähteistä mukaan lukien yrityshakemistot sekä muut kaupallisesti ja julkisesti saatavilla olevat lähteet. Jos keräämme sinua koskevia henkilötietoja muista lähteistä kuin sinulta, kerromme lähteen seuraavassa sinulle lähetettävässä viestissämme.

Minkä tyyppisiä tietoja keräämme sinusta?

Sinusta kerättävät henkilötiedot saattavat sisältää seuraavat tiedot:

• Etu- ja sukunimi

• Sähköpostiosoite

• Yhtiön nimi

• Yrityksen puhelinnumero

• Sijaintipaikka

• Tehtävänimike

• Teollisuudenala, jolla yrityksesi toimii

• IP-osoite

• Kiinnostuksesi tuotteitamme ja ratkaisujamme kohtaan

• Käyttämiäsi verkkosivuja ja latauksia sekä niiden aikoja koskevat tiedot.

Miten käytämme henkilötietoja

Trelleborg käyttää henkilötietoja tiedottaakseen sinulle markkinointi- ja myynninedistämistapahtumista ja kampanjoista, jotka koskevat Mitas Tyres tulostusratkaisujen toimenpiteitä.

Saatamme jakaa kyseisiä henkilötietoja emoyhtiömme tai muiden Trelleborgin tytäryritysten kanssa kuten meidän ulkomaiset tuotantolaitokset ja kaupalliset toimistot ainoastaan markkinointi- ja myynninedistämistarkoitukseen.

Saatamme säilyttää henkilötietoja Trelleborgin tulostusratkaisujen toimenpiteiden CRM-tietokannassa.

Profilointi

Voimme käyttää henkilötietoja luodaksemme mielenkiinnon kohteita ja preferenssejä koskevan profiilin tulostusteollisuuden tuotteiden ja ratkaisujen osalta, jotta voimme lähettää sinulle relevantteja tietoja. Lähettämällä lomakkeen verkkosivustolla tai kampanjan laskeutumissivuilla, siirryt tietokantaamme, jossa räätälöimme viestejä ja kohderyhmiä, jotka perustuvat demografisiin tai markkinoinnin preferenssejä koskeviin tietoihin ja antamiisi tietoihin. Täältä keräämme myös aietietoja kuten (seuraavat mutta ei niihin rajoittuen) sähköpostiklikkaukset, lomakkeiden lähetykset, käynnit verkkosivustollamme ja käytämme tämän profiilin ja osallistumistietojen sekoitusta päätelläksemme kiinnostaako sinua tarjoamamme ratkaisut. Tämä takaa sen, että lähetämme oikein kohdennettuja viestejä ja seuraamme ainoastaan aidosti kiinnostuneita henkilöitä. Saatamme käyttää myös lisätietoja sinusta, kun niitä on saatavilla ulkoisista lähteistä kuten Google Analytics mutta ei tähän rajoittuen, jotta voimme tehdä tämän tehokkaasti.

Mikä on käsittelyn oikeudellinen perusta?

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on se, että käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää oikeutetun intressimme tarjota sinulle tuotteita, palveluja ja tietoja, joita olet tilannut tai pyytänyt, vastata kysymyksiin ja käsitellä sinulta saamaamme palautetta, markkinoida tuotteitamme, tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää myyntiä. Olemme vähentäneet keräämiemme henkilötietojen soveltamisalan minimiin, jotta voimme toimittaa sinulle yksilöityjä viestejä, joiden uskomme olevan sinun odotuksiasi vastaavia. Kerättävät henkilötiedot rajoittuvat sinun osalta ammattipätevyyteesi eivätkä ne loukkaa yksityisyyttäsi. Profilointi perustuu osoittamiisi kiinnostuksen kohteisiin, paikkatietoihin, digitaaliseen osallistumiseen (sähköpostien avaamiset ja klikkaukset, lomakkeiden täytöt, käydyt verkkosivut, ladatut resurssit) ja säilytämme myös IP-osoitetta koskevia tietoja, mutta profilointi on rajoitettua eikä se muodosta täydellistä kuvaa sinusta, tavoistasi tai kiinnostuksen kohteistasi eikä se aikaansaa sinua koskevia oikeusvaikutuksia.

Henkilötietojen siirto

Konsernin yhtiöiden toimintatapojen vuoksi liiketoimintojen järjestelmistä koskevan oikeutetun intressin perusteella saatamme jakaa tietoja muiden Trelleborg-konsernin yksiköiden kanssa. Saatamme siirtää kyseisiä henkilötietoja maihin, alueille tai organisaatioille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella ja joita ei tunnisteta Euroopan komission toimesta riittävän suojaustason järjestäviksi tahoiksi. Kyseisissä tapauksissa Trelleborg huolehtii asianmukaista suojatoimista henkilötietojen suojaamiseksi, kuten Euroopan komission tai relevantin ETA-alueen kansallisen tietosuojaviranomaisen vakiosopimuslausekkeiden käyttö.

Lisäksi saatamme luovuttaa henkilötietoja ulkoisille osapuolille kuten myyjille ja palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Trelleborgin ohjeiden mukaisesti. Milloin kyseinen luovuttaminen aiheuttaa henkilötietojen siirtämisen EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolelle, takaamme, että Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet on otettu käyttöön siirtävän Trelleborg-yksikön ja vastaanottavan ulkoisen osapuolen välillä. Vaihtoehtoisesti otetaan käyttöön muita turvatoimia ennen kyseisten siirtojen suorittamista.

Emme myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Markkinointiviestit

Jos et halua suoria markkinointiviestejä meidän tuotteista/ratkaisuista/viimeisimmistä innovaatioista, voit milloin tahansa poistua markkinointitietokannasta klikkaamalla ‘unsubscribe’- tai ‘opt-out’-linkkiä viesteissä tai sähköposteissa tai lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen tws.nordic@trelleborg.com. Tämä ei vaikuta mitenkään asiakasviestintäämme, jota ei määritellä suoramarkkinoinniksi.

Säilyttäminen

Säilytämme tietojasi ajanjakson, joka on välttämätön tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi, yhden vuoden viimeisestä yhteydenotosta tai sopimussuhteen tai oikeuksien ja velvoitteiden päättymisestä, ellei meitä velvoittavissa paikallisissa laeissa vaadita tai sallita pidempää säilytysaikaa.

Käytämme seuraavia kriteerejä päättäessämme säilytysajasta: (i) niin kauan kuin meillä on voimassa oleva sopimus kanssasi (joko henkilökohtainen tai yritysasiakkaan, tavarantoimittajan tai yhteistyökumppanin työntekijänä), (ii) kuten vaaditaan meitä koskevissa oikeudellisissa velvoitteissa (esim. verotusta ja kirjanpitoa koskevat) ja (iii) kuten aiheellista oikeudellisen asemamme perusteella (sovellettavat vanhentumisajat ym.).

Suojaus

Henkilötietoja säilytetään suojatussa pilviympäristössä. Takaamme, että tietoihin pääsy on asianmukaisesti suojattu olosuhteiden mukaisilla sopivilla turvatoimilla ottaen huomioon tekniikan taso, toteutuksen kustannukset ja luonne, soveltamisala, käsittelyn asiayhteys ja tarkoitukset sekä siihen liittyvät riskit. Tämän sitoumuksen tueksi olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset, fyysiset ja organisaatiota koskevat toimet tietojen suojaamiseksi seuraavilta: luvaton tai vahingossa tapahtuva tuhoaminen, muuttaminen tai luovuttaminen, väärinkäyttö, vahingoittuminen, varkaus tai vahingossa tapahtuva häviäminen tai luvaton pääsy.

Miten tarkistaa ja päivittää tiedot

Jos haluat tarkistaa mitä tietoja käsittelemme sinusta, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen: printingsm@trelleborg.com.

Sinulla on oikeus pyytää selvitys sinua koskevien käsiteltävien henkilötietojen tietoluokista sekä miten henkilötietoja käytetään ottamalla meihin yhteyttä kirjallisesti käyttäen alla olevia yhteystietoja. Lisäksi voit ottaa yhteyttä meihin, jos haluat, että henkilötietoja korjataan, päivitetään, poistetaan tai rajoitetaan millä tahansa tavalla. Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Yksityisyytesi ja henkilötietojen suojaamiseksi vaadimme, että varmennat henkilöllisyytesi kyseisen pyynnön yhteydessä.

Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, valvontaviranomaisen yhteystiedot annetaan seuraavassa: Tietosuojavaltuutettu - PL 800, 00531 Helsinki, Suomi, Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi, Puhelinvaihde: 029 566 6700, Kirjaamo: 029 566 6768

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on edellisiä tietoja koskevia kysymyksiä, jos epäilet tämän tietosuojaselosteen rikkomusta, jos haluat saada kopion tietojen suojaamiseksi käyttöön otetuista suojamenetelmistä ETA-alueen ulkopuolelle siirron tapauksessa tai jos haluat olla meihin yhteydessä minkä tahansa edellä kuvatun tai muun syyn vuoksi, ota yhteys osoitteeseen:

Trelleborg Wheel Systems Nordic AB

P O Box 1088

Johan Kocksgatan 10

SE-231 81 Trelleborg

Ruotsi sähköposti:tws.nordic@trelleborg.com