Mitas logo

Konserwacja opon

Eksploatacja i konserwacja

 • Opony powinny być przechowywane czyste i znajdować się z dala od ciepła, światła oraz źródeł wodoru i węglowodoru (rozpuszczalniki organiczne).
 • Opony nie powinny być wystawione na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
 • Należy unikać kontaktu ze smarami, benzyną, ciekłymi rozpuszczalnikami i innymi substancjami, które mogą mieć negatywne działanie na gumę.
 • Opon bezdętkowych nie należy przechowywać w pozycji poziomej, jedynie opony o małych rozmiarach można przechowywać poziomo (maksymalnie przez okres 6 miesięcy).
 • W przypadku, gdy opony przechowywane są poziomo, bloki powinny być ustawione w taki sposób, by zachodziły na siebie.
 • W przypadku przechowywania opon na obręczach należy zmniejszyć ciśnienie.
 • Należy upewnić się, czy wewnątrz opony nie znajduje się woda lub wilgoć.
 • Opony nie powinny być przechowywane w bezpośrednim kontakcie z ziemią przez długi okres.

Naprawy opon

 • Z przyczyn bezpieczeństwa, jakiekolwiek naprawy powinny być przeprowadzane jedynie przez specjalistów posługujących się odpowiednim sprzętem.

Właściwe użytkowanie opon

 • Obciążając opony należy pamiętać o zachowaniu zależnych względem siebie parametrów prędkości, ciśnienia i ładowności .
 • Przeciążenie opony spowoduje jej przedwczesne uszkodzenie. Należy postępować zgodnie z dokumentacją techniczną oraz tabelami ciśnień, które określają dopuszczalną wartość ładowności i ciśnienia przy stosowaniu różnych prędkości.
 • Niedostateczne ciśnienie w ogumieniu powoduje nie tylko niewłaściwe zużycie opony, ale także rozwarstwianie się warstw osnowy, jak również inne uszkodzenia opony.
 • Nadmierne ciśnienie w ogumieniu powoduje sztywnienie opony, co zmniejsza jej odporność na uderzenia i sprawia, że warstwy opony stają się podatne na rozdarcia.

Instrukcje dotyczące montażu i demontażu

Montaż i demontaż opon mogą być niebezpieczne i powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników korzystających z odpowiednich narzędzi i technologii. Niedotrzymanie tych wymogów może być przyczyną niepoprawnego zamontowania opony na obręczy, a co za tym idzie – zniszczenie opony siłą eksplozji, która może powodować poważne urazy lub śmierć.

Montaż

 1. Upewnij się, że obręcz, opona i dętka są kompatybilne.
 2. Sprawdź, czy opona jest odpowiednia do sprzętu. Używaj tylko obręczy, które są zalecane lub zatwierdzone przez producenta.
 3. Zawsze korzystaj z właściwych narzędzi i akcesoriów.
 4. Obręcz musi być czysta i w doskonałym stanie (niezniszczona itp.), o ile to konieczne, dokładnie wyczyść obręcz za pomocą szczotki drucianej. W żadnym wypadku nie zakładaj opony na dętkę z pęknięciami, poważnie zniekształconą, z śladami spawania, itp.
 5. Dokładnie skontroluj wewnętrzną i zewnętrzną stronę opony w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń. Jeśli zakres uszkodzenia uniemożliwia naprawę, opona powinna być zutylizowana.
 6. W przypadku montażu z dętką stosuj zawsze nową dętkę i wkładkę odpowiednie dla danego rozmiaru. Podczas montażu opon bezdętkowych na obręcze bezdętkowe stosuj zawsze nowy wentyl bezdętkowy.
 7. Przed montażem nasmaruj obręcze i stopki opony. Zawsze używaj odpowiedniego smaru, który nie niszczy opony (nigdy nie korzystaj ze smarów na bazie silikonu lub benzyny).
 8. Zalecamy montaż poziomy. W przypadku montażu horyzontalnego należy kontrolować, czy dolna stopka dobrze przylega.
 9. Nałóż oponę na obręcz naprzeciwko otworu na wentyl (weź pod uwagę kierunek obrotu, który wskazują strzałki). Za pomocą dźwigni do montażu stopniowo przeciągnij pierwszą stopkę przez brzeg obręczy. Następnie umieść w oponie lekko napompowaną dętkę, odpowiednio zabezpieczoną talkiem (o ile jej montaż jest wymagany). Umieść wentyl i lekko go zabezpiecz za pomocą nakrętki zabezpieczającej. Nałóż drugą stopkę, kontynuuj montaż w ten sposób aż do wentylu.
 10. Aby opona dobrze przylegała i była wyśrodkowana, należy usunąć wewnętrzną wkładkę wentylu. Pomału pompuj oponę i kontroluj przyleganie stopki opony. Upewnij się, że stopka nie przyciska dętki.
 11. Podczas pompowania zachowaj bezpieczną odległość, zawsze korzystaj z klatki bezpieczeństwa. O ile to możliwe, przytwierdź ją to ściany lub zabezpiecz łańcuchem. W trakcie odczytywania wartości ciśnienia upewnij się, że żadna cześć Twojego ciała nie znajduje się w trajektorii wewnętrznych części wentyla lub jego osłony. Zaleca się stosowanie odpowiednich elementów ograniczających ciśnienie. Korzystaj z filtra i osuszacza sprężonego powietrza niezbędnych do usunięcia pyłu i wilgoci.
 12. Kontynuuj pompowanie. Upewnij się, że ciśnienie nie przekracza 2,5 bar dopóki stopki opony nie będą dokładnie osadzone i wycentrowane na kole.
 13. Jeśli stopki nie są poprawnie osadzone, upuść powietrze, ponownie nasmaruj stopki i napompuj oponę. Powtarzaj tę operację, dopóki stopki nie będą poprawnie osadzone.
 14. Jeśli wszystkie poprzednie operacje przeprowadzone zostały poprawnie, zamontuj wewnętrzną wkładkę wentyla. Napompuj oponę zgodnie z obciążeniem – patrz tabele w poradniku technicznym.
 15. Upewnij się, że wentyl nie dotyka obręczy, bębnów hamulcowych ani innych części mechanicznych.

Demontaż

 • Nigdy nie próbuj demontować stopek napompowanej opony.
 • Zawsze demontuj wewnętrzną wkładkę wentylu.
 • Przed demontażem sprawdź, czy z opony zostało usunięte całe powietrze. Nigdy nie używaj narzędzi, które mogą uszkodzić obręcz lub stopki opony.