Mitas logo

Obaveštenje o privatnosti za veb lokaciju i e-poštu

1. Uvod

Kada posećujete našu veb lokaciju, Trelleborg Wheel Systems Serbia, Industrijska bb, 22400 Ruma, Republika Srbija, Tel:+38 122 400 065 ("Trelleborg Wheel Systems Serbia", "mi", naš") može da prikuplja i obrađuje lične podatke ("Lični podaci") o vama.

Ovo obaveštenje o privatnosti ("Obaveštenje o privatnosti") objašnjava koje lične podatke ćemo prikupljati na našoj veb lokaciji i za koju namenu se lični podaci obrađuju.U ovom Obaveštenju o privatnosti termin "obrada" se koristi za sve aktivnosti vezane za vaše lične podatke, uključujući prikupljanje, obradu, skladištenje, deljenje, pristup, upotrebu, prenos i uništavanje podataka.

"Primenljivi zakoni zaštite privatnost podataka" označavaju sve zakone i propise, uključujući propise izdate od strane odgovarajućih nadzornih organa, zaštitu osnovnih prava i sloboda pojedinaca i, konkretno, njihovog prava na privatnost vezano za obradu ličnih podataka koju s vremena na vreme obavlja kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia, uključujući, bez ograničenja zakone i propise za zaštitu podataka definisane direktivom za zaštitu podataka 95/46/EC i od 25. maja 2018. Propis (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. za zaštitu fizičkih lica u oblasti obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te prateće Direktive 95/46/EC (Opšti propis za zaštitu podataka) ("GDPR").

"Lični podaci" definisani su kao bilo koje informacije vezane za identifikovano ili koje se može identifikovati fizičko lice.

2. Kolačići – zbog čega prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatka

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia koristi kolačiće i druge slične tehnike za prikupljanje podataka o vama i vašem uređaju (kao što je telefon ili računar) kada posetite našu veb lokaciju. Za više informacija koje se odnose na upotrebu kolačića od strane kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia i opis trenutnih namena za koju se koriste vaši lični podaci pogledajte naš pravilnik za kolačiće. U namene u koje koristimo kolačiće spadaju:

2.1. Personalizacija vaše interakcije sa nama – ponuda relevantnih proizvoda i usluga

Kada posetite naše veb lokacije, prateće stranice i pošaljete formulare na tim veb lokacijama, mi možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke da bismo bolje shvatili vas kao klijenta i da bismo personalizovali našu interakciju sa vama, na primer, da vam pokažemo proizvode i usluge za koje mislimo da će vam se dopasti.

Pratimo vašu upotrebu veb lokacije, na primer, gde ste kliknuli, učestalost vaših poseta, vreme provedeno po poseti, itd.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • IP adresa
 • ID uređaja
 • Država ili regija
 • Poštanski broj
 • Adresa e-pošte
 • Ime
 • Prezime
 • Naziv kompanije/organizacije 
 • Funkcija na poslu
 • Broj telefona
 • Poslovni sektori 
 • Oblasti interesovanja 
 • Aktivnosti na veb lokaciji mitas-tyres.com kao što su preuzimanje dokumenata, video pregledi, slanje formulara za kontakt, pregled stranica, učestalost posete i slično
 • Originalni izvor ("upućivanje") pre posete na mitas-tyres.com, kao što je informacija o tome koja veza iz e-pošte, veb lokacije, posta na društvenim medijima, klik na reklamu, itd. vas je doveo na našu veb lokaciju.

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je neophodna da bismo ispunili naše legitimno interesovanje za bolje razumevanje vas kao klijenta i da personalizujemo naše interakcije sa vama u cilju prikazivanja relevantnih proizvoda i usluga, član 6.1 f) GDPR.

2.2. Identifikacija potencijalnih klijenata i poslovnih prilika

Kada posetite našu veb lokaciju, pristupne stranice i šaljete formulare na tim veb lokacijama, mi možemo prikupljati i obrađivati vaše lične podatke da bismo identifikovali potencijalnog klijenta ili poslovnu priliku. Pratimo vašu upotrebu veb lokacije, na primer, gde ste kliknuli, učestalost vaših poseta, vreme provedeno po poseti, itd.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • IP adresa
 • ID uređaja
 • Država ili regija
 • Poštanski broj
 • Adresa e-pošte
 • Ime
 • Prezime
 • Naziv kompanije/organizacije 
 • Funkcija na poslu
 • Broj telefona
 • Poslovni sektori 
 • Oblasti interesovanja 
 • Aktivnosti na veb lokaciji mitas-tyres.com kao što su preuzimanje dokumenata, video pregledi, slanje formulara za kontakt, pregled stranica, učestalost posete i slično
 • Originalni izvor ("upućivanje") pre posete na mitas-tyres.com, kao što je informacija o tome koja veza iz e-pošte, veb lokacije, posta na društvenim medijima, klik na reklamu, itd. vas je doveo na našu veb lokaciju.

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za identifikaciju potencijalnih klijenata i poslovnih prilika, član 6.1 f) GDPR.

2.3. Identifikacija trendova upotrebe i prikupljanje statistike

Kada posetite našu veb lokaciju, pristupne stranice i šaljete formulare na tim veb lokacijama, možemo prikupljati i obrađivati vaše lične podatke da bismo identifikovali trendove upotrebe i u statističke svrhe. Pratimo iz kog geografskog regiona su posetioci, kao što je država i podešavanje jezika.

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za identifikaciju trendova upotrebe i prikupljanje statistike, član 6.1 f) GDPR.

3. Zbog čega prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatka

3.1. Pružamo vam informacije kao što su bilteni, katalozi i objave za medije

Ako se prijavite za biltene, kataloge i objave za medije i slične informacije o kompaniji Trelleborg Wheel Systems Serbia i njenom poslovanju ili zatražite te informacije jednokratno, obradićemo vaše lične podatke u cilju pružanja pretplate ili informacija koje ste zatražili.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona
 • Kompanija/organizacija
 • Oblasti interesovanja

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za pružanje pretplate i informacija koje ste zatražili, član 6.1 f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.2. Odgovor na vaša pitanja i obrada povratnih informacija 

Većina naših veb lokacija pruža posetiocu mogućnost da komunicira sa nama i da postavlja pitanja i daje povratne informacije vezane za usluge i poslovanje. Kada koristite te funkcije, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia obradiće vaše lične podatke u sklopu odgovora na vaše pitanje i obradu povratnih informacija dobijenih od vas.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Povratne informacije i komunikacija sa vaše strane
 • Izvor veb lokacije

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za pružanje odgovora na vaša pitanja i obradu povratnih informacija dobijenih od vas, član 6.1 f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.3. Obrada komunikacija i narudžbina ili žalbi poslatih preko e-pošte, faksa ili slično

Ako pošaljete poruku e-pošte ili faks jednom od naših zaposlenih, obradićemo vaše lične podatke da bismo odgovorili na vaš zahtev ili narudžbinu.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Adresa 
 • Broj telefona
 • Ostali podaci dobijeni od vas

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za odgovaranje na zahteve i obradu narudžbina ili žalbi dobijenih od vas, član 6.1 f) GDPR.

3.4. Kreiranje ličnog naloga za korisnika veb lokacije

Neke od veb lokacija kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia dozvoljavaju korisniku da postavi lični nalog sa opcijom prijave. Za te veb lokacije i ako kreirate nalog korisnika kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia će obraditi vaše lične podatke u cilju kreiranja i upravljanja vašim ličnim korisničkim nalogom, kreirati podatke za prijavu za vas, obezbediti pristup na nalog i upravljati vašim pretplatama i/ili zahtevima.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Broj klijenta 
 • Broj telefona
 • Vaše pretplate i/ili zahtevi

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za kreiranje i upravljanje vašim korisničkim nalogom i ispunjenje ugovora za korisnički nalog sa vama, članovi 6.1 b) i f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.5. Upravljanje žalbama na naše usluge i proizvode

Neke od naših veb lokacija daju vam mogućnost da pošaljete žalbu vezanu za naše usluge i proizvode. Kada nam pošaljete žalbu, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia obradiće vaše lične podatke za istraživanje, upravljanje i odgovor na žalbu.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona
 • Referentni broj klijenta
 • Kompanija/organizacija
 • Vaše žalbe i komentari

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za istraživanje, upravljanje i odgovor na vašu žalbu, član 6.1 f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.6. Upravljanje vašim zahtevima za ponude ili narudžbine za naše proizvode i usluge 

Neke od naših veb lokacija daju vam mogućnost da zatražite ponudu ili naručite proizvode i usluge od strane kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia. Kada nam pošaljete zahtev za ponudu ili narudžbinu, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia obradiće vaše lične podatke u cilju upravljanja zahtevom ili narudžbinom.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Adresa 
 • Broj telefona
 • Kompanija/organizacija 
 • Broj organizacije 
 • Adresa za fakturu 
 • Broj klijenta

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za upravljanje vašom narudžbinom, član 6.1 f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.7. Saglasnost sa pravnim obavezama

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia obrađuje lične podatke da bi ispunila pravne obaveze, kao što su knjigovodstvo i porez.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Podaci o transakciji
 • Ostale informacije koje su potrebne za ovu namenu

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia ispunila pravne obaveze, član 6.1 c) GDPR.

3.8. Uspostavljanje, sprovođenje i odbrana pravnog zahteva

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia može da obrađuje vaše lične podatke za uspostavljanje, sprovođenje i odbranu pravnog zahteva u slučaju rasprave.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Podaci o transakciji 
 • Ostale informacije koje su potrebne za ovu namenu

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za uspostavljanje, sprovođenje i odbranu pravnih zahteva, član 6.1 f) GDPR.

4. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia zadržaće vaše lične podatke u periodu potrebnom za ispunjenje namena istaknutih u ovom Obaveštenju o privatnosti, osim ako duži period zadržavanja nije potreban ili dozvoljen lokalnim zakonom po kojem posluje kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia. Za uspostavljanje perioda zadržavanja koristimo sledeći kriterijum: (i) sve dok imamo vezu sa vama (kao sa pojedincem ili radnikom neke od naših kompanija klijenata, dobavljača ili partnera saradnika ili medija, ili kao investitor/vlasnik, član odbora ili analitičar); (ii) u skladu sa potrebama u okviru pravnih obaveza kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia (kao što su obaveze za porez i računovodstvo); i (iii) dok se to preporučuje za naš pravni položaj (kao što su primenljivi statuti za ograničenje).

5. Objava i prenos ličnih podataka

Kompanije iz Grupe

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia može da objavi obrađene lične podatke drugim kompanijama iz Trelleborg grupe. Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia osigurala je primenu odgovarajućih bezbednosnih mera za zaštitu vaših ličnih podataka u slučaju bilo kakvog transfera sklapanjem sporazume u okviru grupe za prenos podataka i primenom Standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije na takve prenose.

Drugi primaoci

Sud i spoljni savetnici: Namena transfera: Da bi se sproveli, uspostavili ili odbranili pravni zahtevi. Pravna osnova: Da bismo ispunili vaše i naše legitimne interese za rešavanje sukoba od strane kompetentnih sudova.

Obrađivači podataka koji rade u ime kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia

Pored toga, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia može objaviti vaše lične podatke spoljnim stranama, kao što su preduzimači i pružaoci usluga koji obrađuju vaše lične podatke prema uputstvima kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia. Kada takva objava uključuje prenos vaših ličnih podataka van EU/EEP, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia će osigurati da se primene standardne klauzule za zaštitu podataka usvojene od strane Evropske komisije u ugovor između spoljne strane koja prima podatke i kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia koja šalje podatke. Ili ćemo upotrebiti druge sigurnosne mere za takve prenose podataka.

6. Bezbednost

6.1. Osiguraćemo da pristup vašim ličnim podacima bude obezbeđen na adekvatan način primenom odgovarajućih mera zaštite, u zavisnosti od okolnosti, uzimajući u obzir tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i namenu obrade, kao i povezane rizike. Kao podrška ovoj posvećenosti, implementirali smo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacione mere za zaštitu vaših ličnih podataka od neovlašćenog ili slučajnog uništenja, izmene ili objave, pogrešne upotrebe, oštećenja, krađe ili slučajnog gubitka ili neovlašćenog pristupa.

7. Vaša prava

7.1. Pravo na ispravljanje

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia preduzeće korake u skladu sa primenljivim zakonima za zaštitu podataka da bi sačuvala tačnost, potpunost i ažuriranost vaših ličnih podataka. Ako utvrdite da bilo koji lični podaci povezani sa vama nisu adekvatni, kompletni ili tačni, imate pravo na ispravljanje ličnih podataka. 

Pored toga, imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje mi obrađujemo o vama.

7.2. Dodatna prava od 25. maja 2018.

Od 25. maja 2018. u skladu sa primenljivim zakonima za zaštitu privatnosti, pored prava na ispravljanje imate i pravo na:

(i) Pristup

Možete da zatražite potvrdu da li se lični podaci obrađuju i ako je to slučaj, da pristupite ličnim podacima i dodatnim informacijama, kao što je razlog obrade. Imate pravo da dobijete primerak ličnih podataka koji se obrađuju. Ako se zahtev podnese elektronski, znači da će informacije biti poslate u elektronskom formatu, ako vi ne zahtevate drugačije.

(ii) Primedba na određenu obradu

Možete da uputite primedbu na osnovu legitimnog interesa vezano za vašu konkretnu situaciju i za obradu za direktne marketinške svrhe. Ako ste izabrali da dobijate informacije preko e-pošte, svaka poruka e-pošte sadržaće jednostavnu funkciju za isključivanje dobijanja informacija sa kojom možete da prekinete dalju komunikaciju.

(iii) Brisanje

Možete da obrišete svoje lične podatke pod određenim okolnostima, npr. kada lični podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni.

(iv) Ograničenje obrade

Od nas možete zatražiti da ograničimo obradu ličnih podataka na čuvanje vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima kao što su na primer, kada je obrada podataka nezakonita, ali ne želite da obrišete svoje podatke.

(v) Povlačenje pristanka

Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak za obradu ličnih podataka do mere do koje je obrada zasnovana na vašem pristanku.

(vi) Prenos podataka

Možete zatražiti primerak ličnih podataka u mašinski čitljivom obliku koji se obrađuju na osnovu vašeg pristanka ili na osnovu toga da je obrada neophodna da bismo ispunili ugovor sa vama, i lične podatke koji su dostavljeni kompaniji Trelleborg Wheel Systems Serbia od strane vas (prenos podataka) i da zatražite da se podaci prenesu drugom kontroleru podataka (kada je to moguće).

7.3. Žalbe nadzornom organu

Potvrđujete da ćete uvek imati pravo da podnesete žalbu na određene obrade vaših ličnih podataka odgovarajućem organu za zaštitu podataka ako je to moguće u skladu sa primenljivim zakonima za zaštitu podataka. Organ za zaštitu podataka možete kontaktirati ovde Swedish Datainspektionen.

8. Informacije za kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili zabrinutosti za obradu vaših ličnih podataka ili želite da ispunite neka svoja prava, ili dobijete primerak sigurnosnih mehanizama koji se koriste za zaštitu ličnih podataka u slučaju bilo kog prenosa, kontaktirajte kompaniju Trelleborg Wheel Systems Serbia putem kontakta navedenog u nastavku.

Trelleborg Wheel Systems Serbia d.o.o., Industrijska bb, 22400 Ruma, Republika Srbija, info-rs@mitas-tyres.com

1. Uvod

Kada posećujete našu veb lokaciju, Trelleborg Wheel Systems Serbia, Industrijska bb, 22400 Ruma, Republika Srbija, Tel:+38 122 400 065 ("Trelleborg Wheel Systems Serbia", "mi", naš") može da prikuplja i obrađuje lične podatke ("Lični podaci") o vama.

Ovo obaveštenje o privatnosti ("Obaveštenje o privatnosti") objašnjava koje lične podatke ćemo prikupljati na našoj veb lokaciji i za koju namenu se lični podaci obrađuju.U ovom Obaveštenju o privatnosti termin "obrada" se koristi za sve aktivnosti vezane za vaše lične podatke, uključujući prikupljanje, obradu, skladištenje, deljenje, pristup, upotrebu, prenos i uništavanje podataka.

"Primenljivi zakoni zaštite privatnost podataka" označavaju sve zakone i propise, uključujući propise izdate od strane odgovarajućih nadzornih organa, zaštitu osnovnih prava i sloboda pojedinaca i, konkretno, njihovog prava na privatnost vezano za obradu ličnih podataka koju s vremena na vreme obavlja kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia, uključujući, bez ograničenja zakone i propise za zaštitu podataka definisane direktivom za zaštitu podataka 95/46/EC i od 25. maja 2018. Propis (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. za zaštitu fizičkih lica u oblasti obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te prateće Direktive 95/46/EC (Opšti propis za zaštitu podataka) ("GDPR").

"Lični podaci" definisani su kao bilo koje informacije vezane za identifikovano ili koje se može identifikovati fizičko lice.

2. Kolačići – zbog čega prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatka

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia koristi kolačiće i druge slične tehnike za prikupljanje podataka o vama i vašem uređaju (kao što je telefon ili računar) kada posetite našu veb lokaciju. Za više informacija koje se odnose na upotrebu kolačića od strane kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia i opis trenutnih namena za koju se koriste vaši lični podaci pogledajte naš pravilnik za kolačiće. U namene u koje koristimo kolačiće spadaju:

2.1. Personalizacija vaše interakcije sa nama – ponuda relevantnih proizvoda i usluga

Kada posetite naše veb lokacije, prateće stranice i pošaljete formulare na tim veb lokacijama, mi možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke da bismo bolje shvatili vas kao klijenta i da bismo personalizovali našu interakciju sa vama, na primer, da vam pokažemo proizvode i usluge za koje mislimo da će vam se dopasti.

Pratimo vašu upotrebu veb lokacije, na primer, gde ste kliknuli, učestalost vaših poseta, vreme provedeno po poseti, itd.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • IP adresa
 • ID uređaja
 • Država ili regija
 • Poštanski broj
 • Adresa e-pošte
 • Ime
 • Prezime
 • Naziv kompanije/organizacije
 • Funkcija na poslu
 • Broj telefona
 • Poslovni sektori
 • Oblasti interesovanja
 • Aktivnosti na veb lokaciji mitas-tyres.com kao što su preuzimanje dokumenata, video pregledi, slanje formulara za kontakt, pregled stranica, učestalost posete i slično
 • Originalni izvor ("upućivanje") pre posete na mitas-tyres.com, kao što je informacija o tome koja veza iz e-pošte, veb lokacije, posta na društvenim medijima, klik na reklamu, itd. vas je doveo na našu veb lokaciju.

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je neophodna da bismo ispunili naše legitimno interesovanje za bolje razumevanje vas kao klijenta i da personalizujemo naše interakcije sa vama u cilju prikazivanja relevantnih proizvoda i usluga, član 6.1 f) GDPR.

2.2. Identifikacija potencijalnih klijenata i poslovnih prilika

Kada posetite našu veb lokaciju, pristupne stranice i šaljete formulare na tim veb lokacijama, mi možemo prikupljati i obrađivati vaše lične podatke da bismo identifikovali potencijalnog klijenta ili poslovnu priliku. Pratimo vašu upotrebu veb lokacije, na primer, gde ste kliknuli, učestalost vaših poseta, vreme provedeno po poseti, itd.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • IP adresa
 • ID uređaja
 • Država ili regija
 • Poštanski broj
 • Adresa e-pošte
 • Ime
 • Prezime
 • Naziv kompanije/organizacije
 • Funkcija na poslu
 • Broj telefona
 • Poslovni sektori
 • Oblasti interesovanja
 • Aktivnosti na veb lokaciji mitas-tyres.com kao što su preuzimanje dokumenata, video pregledi, slanje formulara za kontakt, pregled stranica, učestalost posete i slično
 • Originalni izvor ("upućivanje") pre posete na mitas-tyres.com, kao što je informacija o tome koja veza iz e-pošte, veb lokacije, posta na društvenim medijima, klik na reklamu, itd. vas je doveo na našu veb lokaciju.

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za identifikaciju potencijalnih klijenata i poslovnih prilika, član 6.1 f) GDPR.

2.3. Identifikacija trendova upotrebe i prikupljanje statistike

Kada posetite našu veb lokaciju, pristupne stranice i šaljete formulare na tim veb lokacijama, možemo prikupljati i obrađivati vaše lične podatke da bismo identifikovali trendove upotrebe i u statističke svrhe. Pratimo iz kog geografskog regiona su posetioci, kao što je država i podešavanje jezika.

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za identifikaciju trendova upotrebe i prikupljanje statistike, član 6.1 f) GDPR.

3. Zbog čega prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatka

3.1. Pružamo vam informacije kao što su bilteni, katalozi i objave za medije

Ako se prijavite za biltene, kataloge i objave za medije i slične informacije o kompaniji Trelleborg Wheel Systems Serbia i njenom poslovanju ili zatražite te informacije jednokratno, obradićemo vaše lične podatke u cilju pružanja pretplate ili informacija koje ste zatražili.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona
 • Kompanija/organizacija
 • Oblasti interesovanja

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za pružanje pretplate i informacija koje ste zatražili, član 6.1 f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.2. Odgovor na vaša pitanja i obrada povratnih informacija

Većina naših veb lokacija pruža posetiocu mogućnost da komunicira sa nama i da postavlja pitanja i daje povratne informacije vezane za usluge i poslovanje. Kada koristite te funkcije, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia obradiće vaše lične podatke u sklopu odgovora na vaše pitanje i obradu povratnih informacija dobijenih od vas.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Povratne informacije i komunikacija sa vaše strane
 • Izvor veb lokacije

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za pružanje odgovora na vaša pitanja i obradu povratnih informacija dobijenih od vas, član 6.1 f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.3. Obrada komunikacija i narudžbina ili žalbi poslatih preko e-pošte, faksa ili slično

Ako pošaljete poruku e-pošte ili faks jednom od naših zaposlenih, obradićemo vaše lične podatke da bismo odgovorili na vaš zahtev ili narudžbinu.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Ostali podaci dobijeni od vas

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za odgovaranje na zahteve i obradu narudžbina ili žalbi dobijenih od vas, član 6.1 f) GDPR.

3.4. Kreiranje ličnog naloga za korisnika veb lokacije

Neke od veb lokacija kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia dozvoljavaju korisniku da postavi lični nalog sa opcijom prijave. Za te veb lokacije i ako kreirate nalog korisnika kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia će obraditi vaše lične podatke u cilju kreiranja i upravljanja vašim ličnim korisničkim nalogom, kreirati podatke za prijavu za vas, obezbediti pristup na nalog i upravljati vašim pretplatama i/ili zahtevima.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Broj klijenta
 • Broj telefona
 • Vaše pretplate i/ili zahtevi

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za kreiranje i upravljanje vašim korisničkim nalogom i ispunjenje ugovora za korisnički nalog sa vama, članovi 6.1 b) i f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.5. Upravljanje žalbama na naše usluge i proizvode

Neke od naših veb lokacija daju vam mogućnost da pošaljete žalbu vezanu za naše usluge i proizvode. Kada nam pošaljete žalbu, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia obradiće vaše lične podatke za istraživanje, upravljanje i odgovor na žalbu.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona
 • Referentni broj klijenta
 • Kompanija/organizacija
 • Vaše žalbe i komentari

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za istraživanje, upravljanje i odgovor na vašu žalbu, član 6.1 f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.6. Upravljanje vašim zahtevima za ponude ili narudžbine za naše proizvode i usluge

Neke od naših veb lokacija daju vam mogućnost da zatražite ponudu ili naručite proizvode i usluge od strane kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia. Kada nam pošaljete zahtev za ponudu ili narudžbinu, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia obradiće vaše lične podatke u cilju upravljanja zahtevom ili narudžbinom.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Kompanija/organizacija
 • Broj organizacije
 • Adresa za fakturu
 • Broj klijenta

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za upravljanje vašom narudžbinom, član 6.1 f) GDPR. Ako ne obezbedite podatke označene * na veb formularu, nećemo moći da vam obezbedimo zatraženu uslugu.

3.7. Saglasnost sa pravnim obavezama

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia obrađuje lične podatke da bi ispunila pravne obaveze, kao što su knjigovodstvo i porez.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Podaci o transakciji
 • Ostale informacije koje su potrebne za ovu namenu

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia ispunila pravne obaveze, član 6.1 c) GDPR.

3.8. Uspostavljanje, sprovođenje i odbrana pravnog zahteva

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia može da obrađuje vaše lične podatke za uspostavljanje, sprovođenje i odbranu pravnog zahteva u slučaju rasprave.

U lične podatke koji se obrađuju u ovu namenu spadaju:

 • Ime
 • Prezime
 • Podaci o transakciji
 • Ostale informacije koje su potrebne za ovu namenu

Pravna osnova za gorenavedenu obradu vaših ličnih podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje za uspostavljanje, sprovođenje i odbranu pravnih zahteva, član 6.1 f) GDPR.

4. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia zadržaće vaše lične podatke u periodu potrebnom za ispunjenje namena istaknutih u ovom Obaveštenju o privatnosti, osim ako duži period zadržavanja nije potreban ili dozvoljen lokalnim zakonom po kojem posluje kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia. Za uspostavljanje perioda zadržavanja koristimo sledeći kriterijum: (i) sve dok imamo vezu sa vama (kao sa pojedincem ili radnikom neke od naših kompanija klijenata, dobavljača ili partnera saradnika ili medija, ili kao investitor/vlasnik, član odbora ili analitičar); (ii) u skladu sa potrebama u okviru pravnih obaveza kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia (kao što su obaveze za porez i računovodstvo); i (iii) dok se to preporučuje za naš pravni položaj (kao što su primenljivi statuti za ograničenje).

5. Objava i prenos ličnih podataka

Kompanije iz Grupe

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia može da objavi obrađene lične podatke drugim kompanijama iz Trelleborg grupe. Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia osigurala je primenu odgovarajućih bezbednosnih mera za zaštitu vaših ličnih podataka u slučaju bilo kakvog transfera sklapanjem sporazume u okviru grupe za prenos podataka i primenom Standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije na takve prenose.

Drugi primaoci

Sud i spoljni savetnici: Namena transfera: Da bi se sproveli, uspostavili ili odbranili pravni zahtevi. Pravna osnova: Da bismo ispunili vaše i naše legitimne interese za rešavanje sukoba od strane kompetentnih sudova.

Obrađivači podataka koji rade u ime kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia

Pored toga, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia može objaviti vaše lične podatke spoljnim stranama, kao što su preduzimači i pružaoci usluga koji obrađuju vaše lične podatke prema uputstvima kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia. Kada takva objava uključuje prenos vaših ličnih podataka van EU/EEP, kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia će osigurati da se primene standardne klauzule za zaštitu podataka usvojene od strane Evropske komisije u ugovor između spoljne strane koja prima podatke i kompanije Trelleborg Wheel Systems Serbia koja šalje podatke. Ili ćemo upotrebiti druge sigurnosne mere za takve prenose podataka.

6. Bezbednost

6.1. Osiguraćemo da pristup vašim ličnim podacima bude obezbeđen na adekvatan način primenom odgovarajućih mera zaštite, u zavisnosti od okolnosti, uzimajući u obzir tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i namenu obrade, kao i povezane rizike. Kao podrška ovoj posvećenosti, implementirali smo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacione mere za zaštitu vaših ličnih podataka od neovlašćenog ili slučajnog uništenja, izmene ili objave, pogrešne upotrebe, oštećenja, krađe ili slučajnog gubitka ili neovlašćenog pristupa.

7. Vaša prava

7.1. Pravo na ispravljanje

Kompanija Trelleborg Wheel Systems Serbia preduzeće korake u skladu sa primenljivim zakonima za zaštitu podataka da bi sačuvala tačnost, potpunost i ažuriranost vaših ličnih podataka. Ako utvrdite da bilo koji lični podaci povezani sa vama nisu adekvatni, kompletni ili tačni, imate pravo na ispravljanje ličnih podataka.

Pored toga, imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje mi obrađujemo o vama.

7.2. Dodatna prava od 25. maja 2018.

Od 25. maja 2018. u skladu sa primenljivim zakonima za zaštitu privatnosti, pored prava na ispravljanje imate i pravo na:

(i) Pristup

Možete da zatražite potvrdu da li se lični podaci obrađuju i ako je to slučaj, da pristupite ličnim podacima i dodatnim informacijama, kao što je razlog obrade. Imate pravo da dobijete primerak ličnih podataka koji se obrađuju. Ako se zahtev podnese elektronski, znači da će informacije biti poslate u elektronskom formatu, ako vi ne zahtevate drugačije.

(ii) Primedba na određenu obradu

Možete da uputite primedbu na osnovu legitimnog interesa vezano za vašu konkretnu situaciju i za obradu za direktne marketinške svrhe. Ako ste izabrali da dobijate informacije preko e-pošte, svaka poruka e-pošte sadržaće jednostavnu funkciju za isključivanje dobijanja informacija sa kojom možete da prekinete dalju komunikaciju.

(iii) Brisanje

Možete da obrišete svoje lične podatke pod određenim okolnostima, npr. kada lični podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni.

(iv) Ograničenje obrade

Od nas možete zatražiti da ograničimo obradu ličnih podataka na čuvanje vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima kao što su na primer, kada je obrada podataka nezakonita, ali ne želite da obrišete svoje podatke.

(v) Povlačenje pristanka

Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak za obradu ličnih podataka do mere do koje je obrada zasnovana na vašem pristanku.

(vi) Prenos podataka

Možete zatražiti primerak ličnih podataka u mašinski čitljivom obliku koji se obrađuju na osnovu vašeg pristanka ili na osnovu toga da je obrada neophodna da bismo ispunili ugovor sa vama, i lične podatke koji su dostavljeni kompaniji Trelleborg Wheel Systems Serbia od strane vas (prenos podataka) i da zatražite da se podaci prenesu drugom kontroleru podataka (kada je to moguće).

7.3. Žalbe nadzornom organu

Potvrđujete da ćete uvek imati pravo da podnesete žalbu na određene obrade vaših ličnih podataka odgovarajućem organu za zaštitu podataka ako je to moguće u skladu sa primenljivim zakonima za zaštitu podataka. Organ za zaštitu podataka možete kontaktirati ovde Swedish Datainspektionen.

8. Informacije za kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili zabrinutosti za obradu vaših ličnih podataka ili želite da ispunite neka svoja prava, ili dobijete primerak sigurnosnih mehanizama koji se koriste za zaštitu ličnih podataka u slučaju bilo kog prenosa, kontaktirajte kompaniju Trelleborg Wheel Systems Serbia putem kontakta ovde.