Mitas logo

Obaveštenje o privatnosti GDPR N.679/2016

Kontrolor ličnih podataka

Trelleborg Wheel Systems Serbia d.o.o. Industrijska bb 22400 Ruma Republika Srbija e-pošta: info-rs@mitas-tyres.com


Namena ovog obaveštenja o privatnosti je da vam objasni na koji način i u koju svrhu koristimo vaše lične podatke. Pažljivo pročitajte ovo obaveštenje o privatnosti.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Mi prikupljamo vaše podatke kada nas kontaktirate za proizvode i usluge, koristite našu veb lokaciju, popunjavate formular za registraciju na mreži za prijem redovnih ažuriranja od nas i/ili za preuzimanje dokumentacije za proizvod, belih knjiga, vebinara ili video zapisa, otvaranjem/klikom na e-poštu dobijenu od nas, posetama tokom međunarodnih i lokalnih trgovačkih sajmova.

Mi takođe prikupljamo podatke iz drugih izvora, uključujući poslovne adresare i druge komercijalne ili javno dostupne izvore. Ako prikupljamo vaše lične podatke iz drugih izvora, a ne od vas, obavestićemo vas o izvoru prilikom naše sledeće komunikacije.

Koje vrste vaših podataka prikupljamo?

Lični podaci koje prikupljamo mogu da sadrže sledeće:

• Vaše ime i prezime

• Vašu adresu e-pošte;

• Naziv vaše kompanije;

• Vaš poslovni broj telefona;

• Vašu lokaciju;

• Vašu funkciju na poslu;

• Granu industrije u kojoj vaša kompanija posluje;

• Vašu IP adresu;

• Vaša interesovanja vezana za naše proizvode i rešenja;

• Informacije koje se odnose na veb stranice i preuzimanja kojima ste pristupili i kada ste im pristupili.

Kako koristimo vaše lične podatke?

Trelleborg koristiće vaše lične podatke za obaveštavanje o marketinškim promotivnim informacijama/kampanjama vezanim za poslove štampanja Mitas Tyres;

Takve lične podatke možemo podeliti sa našom matičnom kompanijom ili drugim filijalama kompanije Trelleborg, kao što su naše inostrane kompanije i komercijalne kancelarije, isključivo za obavljanje marketinških i promotivnih aktivnosti.

Lične podatke možemo čuvati u CRM bazi podataka rešenja za štampanje kompanije Trelleborg.

Profilisanje

Vaše lične podatke možemo upotrebiti za kreiranje profila vašeg interesovanja i željenih podešavanja za proizvode i rešenja u štamparskoj industriji da bismo mogli da vas kontaktiramo sa informacijama koje su vam važne. Slanjem formulara na veb lokaciji ili stranicama kampanje, registriraćemo vas u našoj bazi podataka u kojoj mi kreiramo komunikacije i ciljeve na osnovu demografskih ili marketinških željenih postavki u skladu sa informacijama koje obezbedite. Odavde ćemo takođe prikupljati namenske podatke kao što su (i bez ograničenja na) klikovi na e-poštu, slanja formulara, posete na naše veb lokacije i mešavine ovog profila i informacija o angažovanju da bismo odredili da li vi imate trenutno interesovanje za naša rešenja; ovo obezbeđuje da pored dostave veoma ciljane komunikacije, pratimo ljude koji su veoma angažovani ili ih trenutno interesuju naša rešenja. Takođe koristimo dodatne podatke o vama kada su dostupni iz eksternih izvora, kao što su, bez ograničenja usluga Google Analytics koja nam pomažu da efikasno obavljamo ovaj postupak.

Koja je pravna osnova naše obrade?

Pravna osnova za obradu vaših podataka je da je obrada neophodna da bi se ispunilo naše legitimno interesovanje u obezbeđivanju projekata, usluga i informacija koje ste naručili ili zahtevali, da odgovorimo na pitanja i obradimo povratne informacije dobijene od vas, da reklamiramo proizvode, identifikujemo poslovne prilike i povećamo prodaju. Smanjili smo opseg ličnih podataka koje prikupljamo na minimalnu meru da bismo mogli da vam pružili personalizovane komunikacije za koje verujemo da ih očekujete od nas. Lični podaci koji su prikupljeni ograničeni su na vaše stručne kapacitete i ne utiču na vašu privatnost na ličnom nivou. Naše profilisanje se obavlja na osnovu interesovanja koje ste prikazali, podataka o lokaciji, digitalnog angažovanja (otvaranje e-pošte i klikovi, popunjavanje formulara, poseta veb stranica, preuzimanje sadržaja), a čuvamo i podatke vaše IP adrese, međutim, profilisanje je ograničeno i ni na koji način ne kreira sveobuhvatnu sliku o vama ili vašim navikama i interesovanjima, niti kreira bilo koje pravne uticaje vezane za vas.

Prenos ličnih podataka

Zbog načina na koji naša Grupa kompanija posluje, a na osnovu našeg legitimnog interesovanja za organizaciju našeg poslovanja, možemo da podelimo vaše podatke sa pravnim licima u okviru kompanije Trelleborg Group. Takve lične podatke možemo da prenosimo u države, teritorije ili organizacije koje se nalaze van Evropskog ekonomskog prostora (EEP) i za koje Evropska komisija nije utvrdila da obezbeđuju adekvatnu zaštitu. U tom slučaju, kompanija Trelleborg pruža odgovarajuće mere zaštite za čuvanje vaših ličnih podataka, kao što je upotreba standardnih klauzula za zaštitu podataka koje je usvojila Evropska komisija ili relevantna državna ustanova za zaštitu podataka unutar EEP.

Pored toga, možemo odavati vaše podatke spoljnim stranama, kao što su preduzimači i pružaoci usluga koji obrađuju vaše podatke prema uputstvima kompanije Trelleborg. Kada takvo odavanje uključuje prenos vaših podataka van EU/EEP, osiguraćemo da se primene standardne klauzule za zaštitu podataka usvojene od strane Evropske komisije u ugovor između spoljne strane koja prima podatke i kompanije Trelleborg koja šalje podatke. Ili ćemo upotrebiti druge sigurnosne mere za takve prenose podataka.

Vaše podatke nećemo prodavati trećim stranama.

Marketinška komunikacija

Ako ne želite da primate od nas bilo koju komunikaciju vezanu za marketing za naše proizvode/rešenja/najnovije inovacije, u bilo kom trenutku možete se povući iz naše baze za marketing klikom na vezu "otkaži pretplatu" ili "odjava" ili nam poslati poruku e-pošte na info-rs@mitas-tyres.com. Ovo neće uticati na bilo koju komunikaciju koju možemo da imamo sa vama kao kupcem i koja se ne kvalifikuje kao direktan marketing.

Zadržavanje

Zadržaćemo vaše podatke u periodu potrebnom za ispunjenje svrhe istaknute u ovom obaveštenju o privatnosti, u periodu od godinu dana od vašeg poslednjeg kontakta sa nama ili od perioda završetka naših ugovornih ili pravnih i obaveznih veza, osim ako duži period zadržavanja nije potreban ili dozvoljen lokalnim zakonom u skladu sa kojim mi poslujemo.

Za uspostavljanje perioda zadržavanja koristimo sledeći kriterijum: (i) sve dok imamo vezu sa vama (kao sa pojedincem ili radnikom neke od naših kompanija klijenata, dobavljača ili partnera saradnika); (ii) u skladu sa potrebama u okviru pravnih obaveza u kojima smo mi subjekt (kao što su obaveze za porez i računovodstvo); i (iii) dok se to preporučuje za naš pravni položaj (kao što su primenljivi statuti za ograničenje).

Bezbednost

Vaši lični podaci se čuvaju u bezbednom okruženju u oblaku. Osiguraćemo da pristup vašim ličnim podacima bude obezbeđen na adekvatan način primenom odgovarajućih mera zaštite, u zavisnosti od okolnosti, uzimajući u obzir tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i namenu obrade, kao i povezane rizike. Kao podrška ovoj posvećenosti, implementirali smo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacione mere za zaštitu vaših podataka od neovlašćenog ili slučajnog uništenja, izmene ili objave, pogrešne upotrebe, oštećenja, krađe ili slučajnog gubitka ili neovlašćenog pristupa.

Kako da proverite i ažurirate svoje podatke?

Da biste proverili koje vaše podatke imamo, pošaljite poruku e-pošte na printingsm@trelleborg.com.

Imate pravo da zahtevate informacije o kategorijama vaših podataka koje obrađujemo i kako se vaši lični podaci koriste tako što ćete nas kontaktirati na kontakt prikazan u nastavku. Takođe, možete nas kontaktirati ako želite da se vaši lični podaci isprave, ažuriraju, obrišu ili ograniče na bilo koji način. U određenim situacijama imate pravo da zabranite obradu svojih ličnih podataka. Zbog zaštite vaše privatnosti i ličnih podataka, možemo da zahtevamo da se identifikujete prilikom podnošenja ovakvog zahteva.

Podnošenje žalbe

Imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu na podatke za kontakt nadzornog organa u nastavku:

Garante per la protezione dei dati personali - Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija, Email: office@poverenik.rs, Telefon: +381 11 3408 900, Faks: +381 11 3343 379

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo koja pitanja vezana za gorenavedene informacije, ako sumnjate da je došlo do kršenja ovog obaveštenja o privatnosti, ako želite da dobijete primerak bezbednosnih mehanizama koji se koriste za zaštitu vaših podataka u slučaju prenosa podataka van EEP, ili ako želite da nas kontaktirate iz bilo kog gorenavedenog razloga, kontaktirajte nas na:

Trelleborg Wheel Systems Serbia d.o.o. Industrijska bb 22400 Ruma Republika Srbija e-pošta: info-rs@mitas-tyres.com