Mitas logo
Informacije o drugim Mitas pneumaticima banner
Informacije o drugim
Mitas pneumaticima

Drugi Mitas pneumatici

KOŠULJICE ZA TOČAK

Naše košuljice za točak se proizvode kao polugotovi proizvod primenom tehnologije izlivanja u presi. Imaju sledeće karakteristike:

 • Polugotovi jednoobrazni proizvodi sa idealno orijentisanim lancima polimera.
 • Slaba deformacija u inicijalnoj fazi izlivanja radi veće jednoobraznosti proizvoda.
 • Tehnologija izlivanja u presi za uklanjanje mana na proizvodu, npr. poroznosti i površinskih defekata.
 • Nakon izlivanja nije potrebna dodatna završna obrada površine.
 • Besprekorno gladak proizvod.

Naše košuljice se proizvode isključivo od novih materijala. Specijalna smesa za košuljice je razvijena u našoj internoj laboratoriji. Ova smesa je poznata po izuzetnoj otpornosti na trenje, visokoj fleksibilnosti i slaboj akumulaciji toplote tokom rada, i pogodna je za upotrebu u svim temperaturnim uslovima. Smesa je klasifikovana kao antistatička i sprečava stvaranje statičkog elektriciteta.

DIZAJN

Košuljice su dostupne u velikom opsegu dimenzija kotura i oblika brazdi kako bi se zadovoljile mnoge primene i svrhe u skladu sa jedinicom (npr. žičare sa sedištima, bilo koji tip povratnih užadi za vuču sa dva kabla ili gondole, površinski liftovi itd.).

PRIMENE

Mitas košuljice za točak su pogodne za upotrebu na svim vrstama jedinica koje se kreću po kablovima. Takođe nudimo prilagođene dimenzije i dizajne.


Garantni uslovi za gumene košuljice za točkove

Košuljice za točkove imaju garanciju za najmanje 30.000 km kretanja prema uslovima koji su navedeni od strane proizvođača žičare. Garancija važi 18 meseci od kada se košuljice stave u upotrebu ali ne duže od dve godine od datuma fakturisanja. Montaža košuljica za točkove nakon dve godine je isključiva odgovornost operatera jedinice.

Specijalno dizajnirano za Mitas pneumatike

Mitas brendirani pneumatici na postajama sa žičarama su izloženi određenom opterećenju koji stvara naprezanje pneumatika. Prednosti naših specijalno dizajniranih pneumatika u poređenju sa standardnim dizajnima su:

 • Dizajn šara B19 – uzdužne brazde – smer rotacije = smer sile → manje habanja.
 • Profil šara pneumatika sa većim prečnikom – veća oblast kontakta
  • bolji hvat → manji specifični pritisak na površinu šara
  • smanjeno habanje.
 • Specijalno razvijena smesa za šare – pruža manje trenja, siguran hvat, slabo nagomilavanje toplote i izuzetnu otpornost na starenje.

Остале гуме за приколице Митас