Mitas logo

Trelleborg kupuje ČGS Holding

Trelleborg je potpisao dogovor o kupovini ČGS Holding a.s. – kompaniju u privatnom vlasništvu sa vodećom pozicijom u segmentu poljoprivrednih i specijalnih pneumatika i specijalnih polimerskih rešenja. Ukupan iznos transakcije dostiže približno SEK 10.9 milijardi, na bazi gotovine i bez dugovanja. Sedište ČGS-a je u Češkoj Republici, sa prodajnim prihodima od približno SEK 5,525 milijardi u proteklom 12-mesečnom periodu koji se završava sa 30. junom 2015., i odgovarajućom EBIT marginom od 16 procenata.

Završetak transakcije predmet je odobrenja relevantnih antimonopolskih tela, a očekuje se da bude kompletiran u prvoj polovini 2016.

„Veoma sam ponosan što mogu da najavim ovu visoko komplementarnu akviziciju, koja je značajan i atraktivan dodatak našem postojećem poslovanju. ČGS, sa svojim čvrstim i dobro stojećim operacijama sa poljoprivrednim i industrijskim pneumaticima, kao i specijalnim polimerskim rešenjima, ojačaće i nadopuniti Trelleborgovu vodeću poziciju u velikom broju postojećih sfera poslovanja,“ kaže Peter Nilsson, predsednik i CEO Trelleborga.

„Trelleborg je dostojan strateški partner koji poseduje prihvatljivu viziju razvoja ČGS HOLDING-a i uvereni smo da gumarsko poslovanje Mitasa, Rubene i Savatecha prelazi u sposobne ruke,“ kaže glasnogovornica CGS–a Vera Bechynova.

Sa akvizicijom ČGS-a i njegove ćerke-firme Mitas, Trelleborg se postavlja za globalnog lidera u poljoprivrednim pneumaticima i ojačava svoju vodeću poziciju u industrijskim pneumaticima. Kao rezultat akvizicije Trelleborg Wheel Systems će skoro udvostručiti svoje prihode, proširiti svoj geografski domašaj i dodati nove pozicije u odgovarajućim segmentima poslovanja sa pneumaticima. Mitas posluje snažno uprkos trenutnom padu potražnje na poljoprivrednom tržištu. Nadalje, akvizicija ČGS-ovih ostalih poslova sa polimerima pojačaće Trelleborgovu vodeću poziciju u nekoliko postojećih poslovnih celina grupe.

„��GS ima veoma komplementaran proizvodni kapacitet, sa konkurentnom proizvodnjom u centralnoj i istočnoj Evropi, SAD i Meksiku. Transakcija nadograđuje naše kapacitete, predstavlja snažan strateški korak i očekuje se da ostvari sinergije. Plan je postepeno integrisati nove entitete u postojećih Trelleborgovih pet poslovnih celina. Smatramo nabavnu cenu za atraktivnu s obzirom na značajan sinergički potencijal i očekujemo preokret na poljoprivrednom tržištu,“ zaključuje Peter Nilsson.

Ključni podaci o ČGS Holdingu

ČGS je vodeći dobavljač specijalnih pneumatika i specijalnih polimerskih rešenja. Kompanija zapošljava približno 6,500 ljudi, ima sedište u Češkoj Republici i ima 13 proizvodnih pogona, od kojih je 11 locirano u centralnoj i istočnoj Evropi, jedan u SAD i jedan u Meksiku.

Grupa obuhvata glavne podružnice Mitas, Rubena i Savatech. Mitas ostvaruje približno dve trećine prodaje grupe i ima snažnu robnu marku u središnjem tržišnom segmentu, sa jakom pozicijom u poljoprivrednim pneumaticima. Ponuda specijalnih pneumatika upotpunjena je Rubeninim i Savatechovim poslovanjem sa specijalnim polimerskim rešenjima. Rubena i Savatech razvijaju i proizvode širok opseg specijalnih polimerskih proizvoda, uključujući polimerske zaptivke, polimerske zaptivne profile, specijalne transportne trake i proizvode od obrađenih tekstila.  

Sažetak dodatnih finansijskih informacija

Procenjena zajednička prodaja Trelleborga i ČGS Holdinga u proteklom 12-mesečnom periodu koji se završava 30. juna 2015. dostiže približno SEK 30 milijardi. Zajednička kompanija imaće približno 23,000 zaposlenih.

CGS HOLDING je kompanija sa odgovarajućom gumarskom proizvodnjom i locirana je u Češkoj Republici. CGS je napredna kompanija sa transparentnom strukturom holdinga, koja sledi etičke standarde uključujući odgovorne društvene i održive ekološke korporativne polise.

www.cgs.eu

Trelleborg je svetski lider u specijalnim polimerskim rešenjima koja zaptiva, prigušuje i štiti kritične aplikacije u zahtevnim sredinama. Njegova inovativna specijalna polimerska rešenja ubrzavaju performanse za kupca na održiv način. Trelleborg grupa ima godišnju prodaju od oko SEK 22 milijarde u preko 40 zemalja. Grupa se sastoji od pet poslovnih celina: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions i Trelleborg Wheel Systems. Dodatno, Trelleborg poseduje 50 procenata TrelleborgVibracoustic-a, globalnog lidera u antivibracionim rešenjima za lagana i teška vozila, sa godišnjim prodajom od približno SEK 16 milijardi u oko 20 zemalja. Trelleborgove deonice se nude na berzi od 1964. i izlistane su na Nasdaq Stockholm, Large Cap.                                                                                                                                                                   www.trelleborg.com ________________________________________________________________________________________________               

Kontakt:

Vera Bechynova

Član upravnog odbora, CGS

vera.bechynova@cgs.cz

mobile: +420 603458601